AVG-Compliant: WMO Beeldbellen

Digitaal met behulp van videobellen de zorgvraag concreet en inzichtelijk maken.

Volledig privacy-compliant, versleuteld en beveiligd videobellen platform voor zorgaanbieders en patiënten binnen de WMO.

 

Veilig en beveiligd communiceren is van vitaal belang voor gemeentelijke instellingen, zoals de afdeling die belast is met het beleid en de uitvoering- van de WMO -, met behoud van privacy en toch gebruiksvriendelijk-, waarbij alle gevoelige communicatie binnenskamers blijft.

In eigen huisstijl, AVG-compliance beeldbellen

Met WMO Beeldbellen in de huisstijl van uw gemeente kunt u een AVG- en privacy-compliance platform bieden aan alle stakeholders binnen het WMO domein. WMO Beeldbellen verbindt cliënten met zorgaanbieders.

 

Het WMO beeldbellen platform biedt een adequate oplossing om de kwaliteit van zorg concreet en inzichtelijk te maken, middels AVG compliant online communicatie tussen zorgaanbieders en hulpbehoevenden.

Volledig beveiligd beeldbellen dashboard

Met gebruik van closed user-groups kunnen zorg generalisten, zorgspecialisten, zorgverleners, maatschappelijke werkers en begeleiders beveiligde (versleutelde) naast één op één videobellen ook groepsvideobellen afspraken inplannen.

 

Eenvoudig kunnen één of meerdere cliënten en/of zorgaanbieders worden uitgenodigd om deel te nemen aan een één op één op videobel ook groeps videobel afspraak.

 

Een videobel afspraak kan eenvoudig worden ingepland met een duidelijk onderwerp of het nu vragen over hulpmiddelen, hulp in huis, jeugdzorg, gezondheid, opvoeding, werk, wonen of vervoer betreft.

De juiste zorg en ondersteuning bieden via AVG-compliance beeldbellen.

Met WMO Beeldbellen kan uw gemeente de zorg aan cliënten optimaliseren, bewaken, en beheren en tot slot toonbaar maken van de kwaliteiten van de zorgaanbieder.

 

Door gebruik te maken van een veilig en privacy-compliant WMO videobellen platform, – waarbij het beveiligingsniveau is afgestemd met de afnemer -,  resulteert dit in meer vertrouwen vanuit alle betrokken partijen.

 

Tijdens individuele en persoonlijke sessies worden veel privacygevoelige en sensitieve informatie gedeeld van een cliënt. Wetende dat alle gesprekken volledig veilig en versleuteld worden gevoerd resulteert dit in meer vertrouwen hetgeen leidt tot grotere onderlinge betrokkenheid.