Communicatie Versleuteling

End-to-End encryptie en performance

Om de performance zo hoog mogelijk te houden, met zo min mogelijk latency, is er gekozen voor AES end-to-end data-in-transfer versleuteling. Met Session.Systems is alle communicatie altijd end-to-end versleuteld.

True Security by Design

Session.Systems respecteert de privacy van uw gebruikers en uw organisatie. Session.Systems slaat zeer beperkte persoonlijke informatie op over onze geauthenticeerde deelnemers aan de vergadering, zoals naam en e-mailadres.

Versleutelde audio en video gegevens

Alle data at rest en interne data in motion audio en video gegevens zijn versleuteld met AES encryptie. Om alle gebruikersgegevens binnen de servers zo goed mogelijk te beschermen.

Security by Design en on-premise hosting

Session.Systems maakt geen gebruik van de real-time data oplossingen gehost door de grote cloud providers waarbij winst wordt gemaakt op de verzamelde data. Session.Systems is volledig in-house in Nederland ontwikkeld op een security by design architectuur.